Başkent Gaz’ın taşeron işçileri kadro talep ediyor

Başkent Gaz’ın taşeron işçileri kadro talep ediyor

Başkent Gaz’ın taşeron işçileri: Başkent Elektrik’te, BEDAŞ’ta, İSKİ’de, İSPER’de, İstanbul Elektrik’te, Toroslar’da, Çamlıbel’de bütün enerji işçileri ayağa kalkmış vaziyettedir. Hepsi tek yürek olmuş ‘İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak istiyoruz’ diyorlar.

DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenen Başkent Gaz’ın taşeron işçileri, Ulus Heykel önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdiler.

Başkent Gaz’ın taşeron işçileri ilk eylemleri olan basın açıklamasında şunları belirttiler:

“Biz ne yardımcı bir iş yapmaktayız ne de teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde çalışmaktayız. Biz enerji işçisiyiz, her enerji dağıtım firmasında yapılan ana işlerden birini yapmaktayız ve dolayısıyla en büyük hakkımız olan kadro hakkımızı istemekteyiz.

Kadro hakkımızı daha bir gür sesle dillendirmek için bir araya geldik ve anayasal hakkımız olan sendikalı olma hakkımızı kullandık. Birlikte daha güçlü yol yürümek için örgütlendik. Ancak bu defa da işveren tarafından baskıya ve mobbinge maruz kalmaya başladık. Sendikadan istifa etmemiz yönünde telkin edildik ama vazgeçmedik. Bazı arkadaşlarımız görev değişikliğine maruz kaldı. Biz biliyoruz ki aslında bu olanlar yasalara ve kanunlara aykırıdır.

‘Kaçar yolu yok’ diyoruz. Biz de kadrolu işçilerle aynı şartlarda çalışmak, eşit işe eşit ücret almak istiyoruz. Kadrolu çalışan arkadaşlarımızla bir olmak, hep birlikte kendi çalışma koşullarımızı daha da düzeltmek ve iyiye götürmek istiyoruz.

Taleplerimiz karşılanamaz değildir, ancak karşılandığı takdirde işyerinde huzurlu bir çalışma ortamı devam eder. Biz bu taleplerimizin takipçisi olacağız ve hakkımızı almak için ne gerekiyorsa yapacağız.

İstisnai bir durum değil. Başkent Gaz işçileri başta olmak üzere, Başkent Elektrik’te, BEDAŞ’ta, İSKİ’de, İSPER’de, İstanbul Elektrik’te, Toroslar’da, Çamlıbel’de bütün enerji işçileri ayağa kalkmış vaziyettedir. İşçiler bugüne kadar taşeron çalışma koşullarının getirdiği dezavantajlardan artık bıkmış vaziyettedir. Sarı sendikalar eliyle imzalanan toplu sözleşmelerden artık bıkmış vaziyettedir. Hepsi tek yürek olmuş bir şekilde “İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak istiyoruz” diyorlar. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız basın açıklaması, bir hak mücadelesidir.

Bugün basın açıklaması yaparak bütün kamuoyuna, işverene ve sınıf kardeşlerimiz olan diğer işçilere bu hak mücadelesi yolunda ilerleyeceğimizi ilan ediyoruz. Bugün aynı zamanda dilekçelerimizi doldurduk. Kadrolu çalışmak istediğimizi yasal olarak da Başkent Gaz’a ileteceğiz. Bu basın açıklamasından veya verdiğimiz dilekçelerden bir sonuç sağlanmazsa mücadeleyi daha da büyüterek devam ettireceğiz. İşçiler kararlı. İşçiler kölece çalışma koşullarına tahammül etmek istemiyor. Bu mücadele kazanımla sonuçlanana dek biz bu yolda yürüyeceğiz.”


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar