Birleşik Mücadele Güçleri: Faşizme karşı mücadele nehrinde buluşalım!

Birleşik Mücadele Güçleri: Faşizme karşı mücadele nehrinde buluşalım!

Kadıköy’deki azgın polis saldırısına rağmen kuruluşunu ilan eden Birleşik Mücadele Güçleri, “Faşizme karşı hep birlikte mücadele nehrinde buluşalım” çağrısı yaptı.

FAŞİZME KARŞI

BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM, MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

Türkiye-Kürdistan sathında muazzam gelişmelerin yaşanabileceği bir siyasal ve toplumsal zeminle karşı karşıyayız. Emperyalist kapitalizmin ekonomik, siyasal ve toplumsal krizi günden güne büyürken, AKP-MHP-Ergenekon faşist ittifakı saldırılarına azgın bir şekilde devam ediyor. Koşullar faşizmin çizdiği sınırlara hapsolmuş hiçbir anlayış ve önerinin kurtuluş reçetesi olamayacağını gösteriyor. Bu eşikte tarih sol, sosyalist, devrimci, demokratik ve yurtsever güçleri göreve çağırıyor. Bu çağrıya ses verdiğimizi ve yan yana mücadeleyi büyüteceğimizi deklare ediyoruz.

Türkiye ve Kürdistan işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri ve halklar uzun süredir ısrarlı bir eylem hattında yürüyor. Avukatlardan mühendislere, sağlık emekçilerinden akademisyenlere, kent yoksullarından emekçi köylülüğe kadar toplumun hemen tüm kesimleri bu mücadele hattının parçası haline gelerek faşist iktidara karşı itirazlarını yükseltiyor, direnişlerini sürdürüyor.

Coğrafyamızın dört bir yanında emekçi köylüler, maden aramaları, yol inşaatları, termik santralleriyle talan edilmeye çalışılan doğasına sahip çıkmak için seslerini yükseltiyor. Kapitalist talanın her çeşidine itiraz ederek yaşam alanlarına sahip çıkıyor.

Kadınlar, rejimin kadın düşmanı, erkek egemen gerici faşist uygulamalarının karşısına güçlü bir bent olarak dikiliyor ve tüm ezilenlerin esinleneceği öncü bir mücadele sergiliyor.

Gençlik ise, üniversitelerden, sokaklara eylemlerin kıvılcımını çakıyor. İşçi, işsiz, öğrenci gençlik geleceksizliğe mahkum olmamak için bu düzene isyan ediyor. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını gasp eden kayyum rejimi bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum ile yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Boğaziçili öğrencilerin öncülüğündeki direniş, “Baş eğmeyeceğiz!”, “Aşağı Bakmayacağız!” haykırışlarıyla faşizme karşı biriken öfkeyle büyük bir toplumsal patlamaya evriliyor.

Fabrikada, sokakta, tarlada, kampüslerde, meydanlarda kısacası yaşamın her alanında örgütlü öncü güçlerin herbiri kendi mecralarında çaba harcamakta ve direniş sergilemektedir. Bu parçalı mücadele gerçekliğinden toplumda biriken muazzam öfkenin güçlü bir toplam haline gelmesine geçilemiyor. Devrimci-demokratik mücadele potansiyelinin açığa çıkararak birikmiş toplumsal öfkeyle buluşması sağlanamıyor.

Bizler, Türkiye ve Kürdistan’daki tüm devrimci, sol, sosyalist, demokratik, yurtsever güçler olarak tüm bu gelişmelerin önümüze koyduğu sorumluluğu omuzlamak zorundayız. Bu nedenle, tüm itiraz ve direnişleri ortak mücadele nehrinde buluşturmayı görev biliyoruz.

Bu görev ve sorumluluktan hareketle, “Faşizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadeleyi Yükselim!” sloganıyla her alanda mücadeleyi omuz omuza yürüteceğiz. Öncelikli hale gelen hedeflere ve taleplere yanıt olacak mücadele biçimlerini yaratıcı tarzda belirleyerek yaşamımızı ve emeğimizi gasp eden faşizmin üzerine birlikte yürümeyi ve mücadeleyi genişletmeyi hedefliyoruz. Başta HDK ve HDP olmak üzere Türkiye’deki tüm devrimci demokratik güçlerle yan yana ve dayanışma içinde ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeyi kararlılıkla ortaya koyuyoruz.

Birlik Mücadele ve Zafer için;

Başta işçi sınıfı ve emekçiler olmak üzere kadınlar, gençler, LGBTİ+’lar, sanat emekçileri, ekolojistler ve tüm toplumsal direniş dinamikleriyle faşizme karşı devrimci mücadeleyi büyütmek için omuz omuza, birlikte ve dayanışma içinde olacağımızı duyuruyoruz.

Aynı zamanda işçilerin, işsizlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, Kürtlerin, Alevilerin ve tüm diğer ezilenlerin mücadele meydanlarında bir araya gelmeleri gerektiğini belirtiyor, güçlerini birleşmeye, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

İşçilerin, işsizlerin eline “aş-iş” yazarak intihar ettiği, milyonların açlık ve yoksullukla boğuştuğu, 40 milyon insanın boğazına kadar banka ve kredi borcuna battığı bugünlerde birlikte mücadele dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır.

Devrimci güçler olarak bizler, emekçilerin açlıktan ya da virüsten ölmek ikilemine mahkum edildiği kriz ve salgın koşullarında birlikte mücadele ederek bu düzeni değiştireceğiz!

Her vesileyle devletin Kürt ulusuna yönelik saldırgan ve düşmanca politikalarının dönüp Türkiyeli işçi ve emekçileri vurduğunu tarih bizlere yeterince göstermiştir. Bu nedenle tüm halkların ve ezilenlerin kurtuluşu ancak ortak ve birleşik mücadeleyle mümkündür. Sömürgeciliğe, şovenizme, işgal ve inkar politikalarına karşı birlikte mücadeleyle başarıya ulaşacağız. Tüm ezilenleri birlik, mücadele, zafer haykırışıyla Birleşik Mücadele Güçleri’yle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!

İşçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin özgürlüğü için,

Kürt ulusu ve tüm halkların, inançların özgürlüğünü için,

Kadın katliamlarına ve nefret suçlarına dur demek için,

Gençlerin özgürlüğü ve örgütlenme hakları için,

Doğa talanına ‘hayır’ demek ve yaşanılır bir dünya için

Kayyum, KHK ve OHAL uygulamalarına son vermek için

İmralı ve tüm hapishanelerdeki politik tutsakların özgürlüğü için,

Sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı hep beraber inşa etmek için

FAŞİZME KARŞI, BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM, MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

BİRLEŞİK MÜCADELE GÜÇLERİ

Alınteri

Demokratik Bölgeler Partisi

Devrimci Parti

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Mücadele Birliği Platformu

Partizan

Sosyalist Meclisler Federasyonu


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar