BMG: Savaş ve işgale karşı birleşerek barışı kazanacağız!

BMG: Savaş ve işgale karşı birleşerek barışı kazanacağız!

1 Eylül Dünya Barış Günü’nün günümüzde nasıl bir anlam taşıdığına ilişkin açıklama yapan BMG, “Birleşerek yaşamı ve toplumu savunacağız. Savaşsız, çatışmasız, sömürüsüz, işgalsiz ve sınıfsız bir dünyayı birleşerek kazanacağız!” diye vurguladı

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla “Savaş ve işgale karşı birleşerek barışı kazanacağız!” başlığıyla açıklama yapan Birleşik Mücadele Güçleri (BMG), “Çürümüş bu rant ve çete düzenine karşı birleşerek barışı kazanacağız! Fabrikalarda, iş yerlerinde, sokaklarda, alanlarda, okullarda ve evlerde örgütlenerek savaşa son vereceğiz. Birleşerek yaşamı ve toplumu savunacağız. Savaşsız, çatışmasız, sömürüsüz, işgalsiz ve sınıfsız bir dünyayı birleşerek kazanacağız! 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!” diye vurguladı.

BMG’nin açıklamasında şunlar ifade edildi:  

Ortadoğu başta olmak üzere dünya üzerinde savaş, işgal, faşizm, sömürü ve talanın en yoğun olduğu bir yüzyılın başındayız. Bugün Afganistan’dan Türkiye ve Kürdistan’a; Yemen’den Filistin ve Libya’ya kadar Ortadoğu savaş merkezi haline getirilmiştir. Ortadoğu halkları faşist ve otoriter güçlerin kıskacı altında tutulmak istenmekte ve topraklarında kesintisiz bir savaş ve işgal dayatılmaktadır. Bir taraftan emperyalist güçlerin işgalleriyle diğer taraftan bu güçlerin işbirlikçileri olan yerel baskıcı yönetimlerin şiddet rejimleriyle halklar adeta nefes alamamaktadır. Bu coğrafyada savaş ve rant düzeni birbirini beslemektedir.

Benzer şekilde, savaş ve şiddet ülkemizde de kesintisiz biçimde sürmektedir. AKP/MHP iktidar bloku rant ve çete düzeninde savaş ve işgal politikalarıyla hakları baskı altına almak istemektedir. İçerde faşizme karşı özgürlük haykıran milyonları zor yoluyla bastırmak isterken dışarda ise bir taraftan Kürtlerin kazanımlarını boğmak için IŞİD gibi cihatçı çetelerle iş birliği içerisinde Kürtlerin toprağını işgal ederken diğer taraftan emperyalist güçlerle iş birliği içerisinde Ortadoğu topraklarındaki sömürge savaşını körüklemektedir.

Yoksulluk, işsizlik, kadın cinayetleri, nefret suçları, ırkçılık, Kürt ve Alevi düşmanlığı, doğa talanı bu çürümüş iktidar blokunun Türkiye halklarına vadettiği düzendir. Bu iklimde farklı inanç ve kültürlere şiddet uygulanmakta, mallarına el konulmakta ve yaşam alanları işgal edilmektedir. Halkın kaynakları, yaşam alanları sermayeye peşkeş çekilmektedir. Halk açlığa mahkûm edilmektedir.

Militarist politikalarla halka savaş açan bu iktidar ülkenin bütün kaynağını savaş endüstrisine akıtmaktadır. Bu savaşın bir sonucu olarak milyonlarca insan yerinden edilerek mültecileştirilmektedir. Bu mülteciler bir taraftan emperyalist güçlere karşı bir koz olarak kullanılmakta öte taraftan her türlü ırkçı saldırının hedefi haline getirilmektedir.

İktidar bloku kayyımlarla halkların iradesini yok saymakta, uzun soluklu mücadeleler sonucu elde edilen kadın kazanımlarına el koymakta, hukuku tamamen askıya alarak tecridi bir yönetim rejimi haline getirmektedir. AKP/MHP iktidar bloku bir ölüm siyaseti devreye koyarak Türkiye halklarına sömürüyü, savaşı ve ölümü reva görmektedir. Yaşama karşı ölümü savunmaktadır.

Birleşik Mücadele Güçleri olarak bizler savaşa, işgale, sömürüye, tecride, ranta karşı birlikte mücadele etmeyi savunuyoruz. Yoksulluk, açlık işsizlik, kriz, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, orman yangıları, sel felaketleri, intiharlar kaderimiz değildir! İktidar blokunun faşist politikalarına her birlikte son vereceğiz!

Bütün devrimci, demokratik ve özgürlükçü mücadele saflarında yer alan devrimcileri, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, LGBTİ+’ları ve ezilen halkları savaş siyasetine karşı barışı, ölüm siyasetine karşı yaşamı savunmak için ortak mücadeleye çağırıyoruz!

Çürümüş bu rant ve çete düzenine karşı birleşerek barışı kazanacağız! Fabrikalarda, iş yerlerinde, sokaklarda, alanlarda, okullarda ve evlerde örgütlenerek savaşa son vereceğiz. Birleşerek yaşamı ve toplumu savunacağız. Savaşsız, çatışmasız, sömürüsüz, işgalsiz ve sınıfsız bir dünyayı birleşerek kazanacağız! 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar