Danıştay Başsavcılığı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırı, iptal edilmeli!

Danıştay Başsavcılığı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırı, iptal edilmeli!

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde yaşayan avukat Lalezar Nergiz ve on iki kadın adına açılan davada, Danıştay Savcısı görüş bildirdi: Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararı hukuka aykırı, iptal edilsin.

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla çıkılması üzerine kadın cinayetlerinde müthiş bir tırmanma yaşandı. 2021 yılında 367 kadın katledildi. Vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında katil, “İstanbul Sözleşmesi’nin iptali iyi oldu” diyebildi.

Erkek devletin kadını mülkü gibi gören erkeklere cesaret veren bu kararı kadınlar tarafından kabul edilmedi, eylem ve protestolarla işin peşinin bırakılmayacağı sürekli vurgulandı. Bu itirazın hukuki sonuçlarından biri ortaya çıktı. Kısadalga.net’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Danıştay Başsavcılığı adına Danıştay 10. Dairesi’ne gönderilen Başsavcılık görüşünde “Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği” belirtildi.

Kısa Dalga’nın edindiği bilgiye göre, Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, Danıştay Başsavcılığı adına Danıştay 10. Dairesi’nde görülen İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptaline ilişkin davada görüşünü Daireye iletti.

Savcı Mucukgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek Anayasa’nın 87 ve 90. Maddesi dikkate alındığında Cumhurbaşkanının çekilme kararına dayanak gösterilen 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Cumhurbaşkanına temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi vermeyeceği görüşünü dile getirdi.

Danıştay Başsavcılığı adına Daireye gönderilen 6 Ocak 2022 tarihli görüşte şöyle denildi:

Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasının durdurulması ve sona erdirilmesi hususlarında Cumhurbaşkanına tanıdığı sınırlı yetki dikkate alındığında sözü edilen sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu kararın iptali gerektiği düşünülmektedir.

“Umut etmek güzel”

Davayı açan Lalezar Nergiz, Kısa Dalga’ya yaptığı açıklamada “Açtığımız davada daha önce yürütmenin durdurulmasını reddettiler. İtiraz etmedik karar versinler diye. Savcı tarafından görüş bildirildi. Bugün tebliğ edildi. Bizim iddia ettiğimiz şey savunuluyor görüş yazısında da. Umut etmek için güzel bir şey. Düşünen insanların, hukukçuların olduğunu görmek umut verici. Bizim ve savcının görüşü doğrultusunda karar çıkmasını bekliyoruz” dedi.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar