DİSK: Bu teklif herkesin asgari ücretli olmasına yol açar!

DİSK: Bu teklif herkesin asgari ücretli olmasına yol açar!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada bir grup AKP milletvekilinin 17 Aralık’ta Meclis Başkanlığı’na sunduğu “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarıyla çeliştiğini, Bilgin tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kadarından gelir vergisi alınmayacağını açıkladığı halde, teklifin sadece asgari ücreti vergi dışında bıraktığını belirtti. Yasalaşması durumunda tüm çalışanların asgari ücretli hale gelmesine neden olacağına dikkat çekerek geri çekilmesini istedi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bir grup AKP milletvekili tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin olarak yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Bu teklif herkesin asgari ücretle çalışmasına ve ciddi hak kayıplarına yolaçar” dedi. Çerkezoğlu, emekçiler üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılmasını, asgari ücret ve bütün çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulmasını istedi.

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun, bir grup AKP milletvekili tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklaması:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in 16 Aralık 2021 tarihinde yeni asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” dediğini hatırlatan Çerkezoğlu, ancak Çalışma Bakanı’nın bu açıklamasına ve kamuoyunun bu yöndeki beklentisine rağmen bir grup AKP milletvekili tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin bu taahhüdü ve beklentiyi boşa çıkaracak ve ciddi sorunlar içeren bir teklif olduğunu vurguladı.

Bu teklifle vergi istisnasının sadece asgari ücret alanlara uygulanmasının öngörüldüğünü, asgari ücretin üzerinde ücret alanlardan vergi kesilmeye devam edileceğini belirten Çerkezoğlu, “Asgari ücret üstünde ücret alanlar için Asgari Gelir İndirimi (AGİ) uygulaması devam edecek” diye belirtti. Teklifin yasalaşması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığının aksine tüm ücretlerin asgari ücret kadar kısmına vergi istisnası uygulanmayacağına işaret etti.

Teklifin yasalaşması durumunda asgari ücretli çalıştırmanın yoğunlaşacağını, giderek herkesin asgari ücretli olacağını kaydeden Çerkezoğlu, “İşverenler SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için işçileri asgari ücretten çalıştırmaya yönelecektir. Dahası bu durum kayıtdışı çalışmayı artırabilir” uyarısında bulundu.

Teklifin yasalaşması durumunda asgari ücrete yakın ücret alanların veya ilgili ayda asgari ücret dışında fazla mesai ve sosyal ödenek alanların da ciddi bir kayba uğrayacağına vurgu yapan Çerkezoğlu, bu durumun fazla mesai ve sosyal ödeneklerin önemli bir bölümünün kesintiye gitmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Teklifin kabul edilemez olduğunu, derhal geri çekilmesini isteyen Çerkezoğlu, Çalışma Bakanı’nı yapmış olduğu açıklamaya sahip çıkmaya davet etti.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar