‘Eşitsizliği kabul etmiyoruz!’

‘Eşitsizliği kabul etmiyoruz!’

SES, Meclis’te 2 Aralık’ta kabul edilen ve sadece hekimleri-ki onları da kategorize ederek- kapsayarak sağlık emekçileri arasındaki eşitsizliği derinleştiren düzenlemeye karşı birçok ilde eş zamanlı iş yavaşlatma ve basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda (SES) örgütlü emekçiler, Antalya, Urfa, Mersin, Ankara, Şırnak, Mardin, Dersim ve İzmir’de eş zamanlı iş yavaşlattı. SES, 6 Aralık Pazartesi günü ise uyarı amaçlı iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

SES eş zamanlı iş bırakma ve basın açıklamalarını örgütlü olduğu bütün hastanelerde gerçekleştirirken, eylemlerden önce sağlık işkolunda örgütlü olan diğer sendikalara da kazanım için eylemleri ortaklaştırma ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu, merkezi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da çağrılar yineledi.

SES yaptığı basın açıklamalarında hem Meclis’e hem Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Bu çağrılarda, çalışanlar arasında eşitsizliğin derinleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, milletvekillerinin derinleştirilmeye çalışılan eşitsizliğe ortak olmamalarını ve taleplerinin karşılanması için gerekeni yapmalarını istedi.

Hacettepe Hastanesi’nde basın açıklamasını SES Ankara Şube Eş Bakanı Kubilay Yalçın yaptı. Basın açıklamasına SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ve TTB Merkez Konsey Üyesi Vedat Bulut katılarak, destek verdi.
Basın açıklamasında “İş barışını bozan adaletsiz uygulamaları kabul etmiyoruz! Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ek zam istiyoruz!” pankartı açılarak, “Çalışırken ve emeklilikte yoksulluğu kabul etmiyoruz!”, “Tüm emekçilere yoksulluk sınırı üzerinde ücret!”, “Bize bir bakan lazım!”, “Zeyinyağı, un, şeker, sağlıkçılar tükeniyor birer birer!”, “Sağlık ekip işidir!”, “Maaş denkliği istiyoruz!”, “Zam, zam, zam, geçinemiyoruz!”, “Vergi, vergi!”, “Hizmette var, ödemede yok!” dövizleri taşındı. Sağlık emekçileri sık sık “İnsanca yaşamak istiyoruz!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganlarını haykırdı. Bakanlığın ve Meclis’in tutumu sık sık alkışlanarak protesto edildi.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçın konuşmasında; “Önceki gün Meclis’ten geçen düzenlemeye göre; sağlık hizmetlerini biz üretmiyoruz, acillerde biz yokuz, yoğun bakımlarda biz yokuz, Aile Sağlığı Merkezlerinde biz yokuz, Covid servislerinde biz yokuz, filyasyonda biz yokuz, aşılamada biz yokuz… Bizleri yok gören düzenlemeyi biz de kabul etmiyoruz. Düzenlemeye göre, üniversite hastaneleri üretmiyor. kabul etmiyoruz.

İktidara bir kez daha hatırlatıyoruz biz sağlık hizmeti üretiyoruz, sağlık hizmeti kamu hizmetidir. Kamu hizmeti kamu gerekleri ile yürütülür. Yıllarca özel sektörde hizmet sunmuş Bakanımız bu gerçeği bilmeyebilir. Kamu hizmetlerinin temelini maaş denkliği ve maaş açıklığı belirler. Bugün aynı ekipte görev yapan sağlık işçilerini, idari hizmetleri, sosyal hizmetleri yok saymak maaş açıklığını bozmaktır, kamu hizmetlerine zarar vermektir. Pandemi döneminde Üniversite, SB, ASM, Sosyal Hizmet alanında ücret farklılığının verdiği zararı hizmet üretim aşamasında bizler yaşadık. Üniversite hastanelerinde bakansız hizmet sunuldu. Covid kapsamında hizmette var ödemelerde yoklardı.

Bakanın kamu hizmetlerine zarar veren düzenlemelerine onay vermeyin, bu hatanın parçası olmayın. Sağlık ve sosyal hizmetler emekçilerinin bütünlüklü taleplerini eksiksiz Meclis’te kabul edin” diye belirtti.

Genel bütçeye aktarılan sabitlerin mahsubunun döner sermayeden yapılmamasını, kapsama tüm hizmet sınıflarının alınmasını, emekliliğe dair düzenlemenin tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsamasını, çalışırken veya emeklilikte yoksulluk sınırı üstünde ücret düzeyi sağlanması durumunda yasanın kabul göreceğini belirten Yalçın, aksi halde sağlık hizmetini durduracaklarını vurguladı.

Basın açıklaması SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ve TTB Merkez Konsey Üyesi Vedat Bulut’un konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalar sona erdikten sonra sağlık emekçileri, kendilerini görmeyen, ayrıştıran Bakanlığı ve Meclis’i alkışlayarak bir kez daha protestolarını yükselttiler.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar