İSİG Meclisi, Kod-29 saldırısına karşı süren direnişleri ziyaret etti

İSİG Meclisi, Kod-29 saldırısına karşı süren direnişleri ziyaret etti

İstanbul İSİG Meclisi bileşeni sendikalar dün Haramidere Sanayi’de bulunan Sinbo fabrikasında Kod-29’la işten atılan işçi, SML Etiket işççileri ve PTT-SEN üyesi oldukları için işten atılan işçileri ziyaret etti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi bileşen sendikalar, “İşçi Sınıfına Yönelik Saldırılara ve Kod 29’a Karşı Mücadeleyi Büyütelim” şiarıyla başlatılan mücadele programı kapsamında dün Kod 29’la işten atılan işçi direnişlerini ziyaret etti. Heyet, TOMİS üyesi Sinbo işçisi ve Dev Tekstil üyesi SML Etiket işçilerine ziyaretin ardından, PTT işçilerinin basın açıklamasına katıldı. Mücadele Birliği okurları da aynı anda ziyarette bulundu.

TOMİS üyesi Sinbo işçisi ziyaret edildi

İSİG Meclisi bileşenleri İnşaat-İş, DİSK Enerji-Sen, Dev Turizm İş Marmara Şubesi,  Dev Tekstil temsilcileri ilk olarak önce ücretsiz izne gönderilen, ardından günlerce süren direnişle arkadaşlarıyla birlikte işbaşı yaptırılan, fakat kısa süre içinde mizansen bir bahane yaratılarak Kod-29’la işten atılan TOMİS üyesi Dilbent Türkmen’in fabrika önündeki direniş çadırını ziyaret etti.

“Sinbo işçisi yalnız değildir!” sloganıyla direniş alanına gelen heyeti Sinbo işçisi ve TOMİS üyeleri “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganıyla karşıladı. “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Birleşe birleşe kazanacağız!” sloganları hep birlikte haykırıldı.

Dilbent Türker ve TOMİS üyeleri Sinbo fabrikasındaki işçi düşmanı politikaları, gelişen direniş ve örgütlenme çabalarını, son olarak Kod-29’la işten atılma sürecini aktardılar.

Pandemi koşullarında işçi sınıfına dönük saldırılardaki tırmanış üzerine sohbet edildi.

Sinbo işçisi Dilbent Türker, İstanbul İSİG Meclisi’nin “Kod 29’a Karşı Mücadeleyi Büyütelim” şiarıyla 7 Nisan Çarşamba günü saat 18.30’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda yapacağı basın açıklamasına katılacaklarını belirterek tüm emekçiler “Ses Ver Kod 29 İptal Edilsin” diyerek katılım çağrısında bulundu.

Dev Tekstil üyesi SML Etiket işçileri ziyaret edildi

İSİG Meclisi, Haramidere Sanayi Sitesi’nde bulunan SML Etiket işçilerine gitmek üzere Sinbo işçilerinin yanından ayrıldı. 62 gündür mücadele eden Dev Tekstil üyesi işçilerin çadırına da “SML işçisi yalnız değildir!” sloganıyla gidildi. Dev Tekstil üyeleri de heyeti sınıf dayanışması ve örgütlü mücadelenin önemini vurgulayan sloganlarla karşıladı.

Dev Tekstil üyesi işçilerle genel olarak tekstil sektöründeki sendikal örgütlenme çalışmaları, patronların sendikal örgütlenmeyi engellemeye yönelik taktikleri ve saldırılarına ve örgütlenme deneyimlerine değinildi. SML Etiket fabrikasında yürütülen sendikal örgütlenme çalışmalarını aktaran işçiler aynı fabrikada örgütlenme faaliyeti yürüten, yetki aşamasına gelen DİSK Tekstil’in işten atmalar karşısında ısrarla tepkisiz ve sessiz kalmasına de tepkilerini dile getirdiler. Burada da ücretsiz izin ve Kod 29 ile işten atmalar ve süren direnişler üzerinde duruldu.

“Yaşasın sınıf dayanışması” sloganıyla SML Etiket işçilerinin yanından ayrılan İSİG Meclisi, Cağaloğlu’nda basın açıklaması yapacak olan PTT işçileriyle dayanışmada bulunmak üzere yola çıktı.

PTT Sen ve PTT Kargo Sen üyesi direnişçi işçilerin basın açıklamasına katılındı

Kod 29’la işten atılan PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen üyesi işçilerin Ankara’ya yapacakları yürüyüş öncesinde Cağaloğlu’nda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklamasına “PTT işçisi yalnız değildir!”, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarıyla gidildi. PTT işçileri de sloganlara eşlik ederek dayanışmaya gelen İSİG Meclisi üyelerini alkışlarla karşıladı.

PTT işçileri açıklamaya geçmeden önce direnişleri süren Sinbo ve SML Etiket işçilerine söz verdi. İşçiler mücadele süreçlerini özetleyerek PTT işçilerinin mücadelesini selamladıklarını ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

İstanbul İSiG Meclisi adına da Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin söz alarak PTT işçileri başta olmak üzere eylemleri devam eden işçileri selamladı.

İSİG Meclisi’nin “İşçi Sınıfına Yönelik Saldırılara Ve Kod 29’a Karşı Mücadeleyi Büyütelim”  şiarıyla işçilerle dayanışma içinde mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İstanbul İSİG Meclisi’nin 7 Nisan’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda sat 18.30’da yapacağı basın açıklamasına çağrıda bulundu.

Ardından PTT işçileri mücadele süreçlerini özetleyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar