• Devletin yeniden yapılandırılması yönelimi üzerine

  Devletin yeniden yapılandırılması yönelimi üzerine0

  Yeniden yapılandırma’ yönelimini tekelci bur­juvazi için dünya çapında zorunlu bir ihtiyaç haline getiren özellikle iki temel neden vardır: Bunlardan birincisi, kri­zin ve burjuvazinin anti kriz önlemleri­nin derinleştirip keskinleştirdiği çelişki­leri “yumuşatarak” her an sistem kar­şıtı patlamalara dönüşecek olan top­lumsal muhalefet eğilimlerini soğutup denetim altında tutma çabasıdır. Di­ğeri ise, sermayenin -özellikle de son kriz sürecinde olağanüstü bir büyük­lük ve önem kazanan para sermaye­nin- hareket serbestisini sınırlandırıp yavaşlatan engelleri ortadan kaldırma gereksinimidir.

  DEVAMINI OKU
 • Sendikal bir stratejinin ana esaslarına dair- IV

  Sendikal bir stratejinin ana esaslarına dair- IV0

  Devrimci proletarya hareketi bugün dünya çapında yeni bir siyasal birlik- enternasyonal kurmanın yanında tarihindeki Kızıl Sendikalar Enternasyonali’ne benzer uluslararası sendikal birlik ve örgütlenmeler yaratmak zorundadır.

  DEVAMINI OKU
 • Sendikal bir stratejinin ana esaslarına dair- III

  Sendikal bir stratejinin ana esaslarına dair- III0

  Temel talep ve sloganlar ve örgütlenme biçimleriyle birleşik olarak eylem biçimleri konusu faaliyetin karakterini belirleyen unsurlar arasındadır.

  DEVAMINI OKU