• 2021: Siyasal panorama

  2021: Siyasal panorama0

  Yaşamın her alanı hem ekonomik hem siyasi hem toplumsal ‘sürekli bir kriz’ halindedir. İşçi ve emekçilerin ve ezilen geniş yığınların hızla yoksulluk ve açlık girdabına yuvarlandığı, çürüyen bir sınıf olan burjuvazinin ve kapitalist sistemin toplumsal dokuyu kemirip çürüttüğü bir toplumsal iklim dünyanın her yanında kendini gösterdi.

  DEVAMINI OKU
 • Dünyada 2021: Öne çıkan çizgiler

  Dünyada 2021: Öne çıkan çizgiler1

  Bütün olgu ve gelişmeler, tekelci kapitalist sistem yıkılmadığı sürece insanlığı, doğayı ve evreni nasıl karanlık bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Bu gerçek, burjuvazinin yetkinleştirerek hayata geçirmeye çalıştığı yeni emek rejimi, siyasal ve sosyal düzen girişimlerine her düzeyde militan bir karşı koyuş yanında bütünlüklü bir alternatif sahibi olmanın önemini hatırlatıyor.

  DEVAMINI OKU
 • Kalıcı Devrimci Sonuçlar Peşinde Koşmakla Reformist Gelgeç Hevesleri Ayrıştırma Zorunluluğu

  Kalıcı Devrimci Sonuçlar Peşinde Koşmakla Reformist Gelgeç Hevesleri Ayrıştırma Zorunluluğu0

  El Yazmaları sitesinin solda ittifak arayışları konusunda farklı sol çevrelerin görüşlerini yansıtan yazı dizisine Alınteri adına ilettiğimiz görüş…

  DEVAMINI OKU
 • SOKAĞA, EYLEME, GREVE!

  SOKAĞA, EYLEME, GREVE!0

  Bu akşam İstanbul ve Ankara’da kitleler kendiliğinden sokağa çıkarak krize karşı mücadele etmenin öncelikli yollarından birini bir kez daha gösterdiler: Sokak!

  DEVAMINI OKU
 • Politikada strateji-taktik ilişkisi

  Politikada strateji-taktik ilişkisi0

  Kaba bir tasnif yapacak olursak, devrimci radikal güçler attıkları her adımda stratejiyi esas alan bir yaklaşımla hareket ederken, reformist çevreler içinde taktik her zaman daha baskın ve belirleyici bir rol oynar.

  DEVAMINI OKU
 • Güç Biriktirme

  Güç Biriktirme0

  Devrimci bir güç toplama taktiği ile kendisi olmaktan çıkmakla sonuçlanması kaçınılmaz oportünist esneklik/şekilsizleşme arasındaki arasında -çoğu kez fark edilmeden geçilen- ince bir sınır çizgisi vardır.

  DEVAMINI OKU