• Güç Biriktirme

  Güç Biriktirme0

  Devrimci bir güç toplama taktiği ile kendisi olmaktan çıkmakla sonuçlanması kaçınılmaz oportünist esneklik/şekilsizleşme arasındaki arasında -çoğu kez fark edilmeden geçilen- ince bir sınır çizgisi vardır.

  DEVAMINI OKU
 • Olgu ve Süreçleri Okumak Var, Okumak Var

  Olgu ve Süreçleri Okumak Var, Okumak Var0

  Yaşanan onca olumsuz deneyim ve hüsrana rağmen başlangıçta siyasal körleşmeye yol açıp sonrasında büyük hayal kırıklıkları yaşanmasına neden olan mekanik paralellikler kurma merakı, tek yanlı indirgemeci düşünme tarzı hâlâ karşımıza çıkabiliyor.

  DEVAMINI OKU
 • Dönemin farkına varmak

  Dönemin farkına varmak0

  Sol’un güç toplaması, uzun zamandır yitirdiği devrimci iddia ve özgüveni kazanarak emekçi kitleler üzerinde etkili bir toplumsal-siyasal odak haline gelebilmesi için nesnel koşullar fazlasıyla uygun. Gel gör ki ortada buna uygun bir değişim ve pratik yok!

  DEVAMINI OKU
 • Kara Delik

  Kara Delik0

  Hangi ülkede olursa olsun günümüz dünyasında solculuk-devrimcilik iddiasını taşıyan her muhalif örgütlenme ya da çıkış her şeyden önce toplumsal bir devrimciliği esas almak zorundadır. Bu sadece uzun vadeli programatik hedefler bakımından değil dönemsel ve güncel taktik politikalar açısından da geçerli bir zorunluluktur.

  DEVAMINI OKU
 • 2021 1 Mayıs’ı: Zamanın ruhunun özeti

  2021 1 Mayıs’ı: Zamanın ruhunun özeti0

  Bu 1 Mayıs, ortaya çıkan irade ve cüretle yeni bir sıçrama eşiğini temsil etmekle birlikte bu noktadaki zayıflıklarımızın üzerine gitme iradesini kuşanmamızın da tarihsel bir zorunluluk olduğunu gösterdi.

  DEVAMINI OKU
 • 1 MAYIS’ta herkesi “Pandemi Grevi”ne çağırıyoruz!

  1 MAYIS’ta herkesi “Pandemi Grevi”ne çağırıyoruz!0

  Onlar salgını önlemenin değil bu işten daha fazla vurgun yapmanın peşindeler! İşçi sınıfını, emekçileri ve toplumsal muhalefet dinamiklerini daha fazla baskılayıp denetim altına almanın bahanesi olarak kullanmanın peşindeler! Pandemi bahane ediliyor, hayatımız burjuvazinin ve burjuva iktidarların işine gelen sınırlar içine hapsedilmeye çalışılıyor. Onun için PANDEMİ GREVİ diyoruz!

  DEVAMINI OKU