• Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm- IV

  Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm- IV0

  Yapısalcı/özcü yaklaşımların kavrayışından farklı olarak işçileşme bir yaşam tarzı, farklı bir toplumsallık biçimidir; ortaklaşılmış bir değerler sistemi, ortak düşünce, ortak bir kültür, ortak bir ruh sahibi olmaktır. Bütün bu ‘ortaklaşma’ bir süreç içinde gerçekleşir.

  DEVAMINI OKU
 • Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm- III

  Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm- III0

  Sınıfın homojen bir bütünlük olarak ele alınması onun örgütlenmesi süreçlerinde dikkate alınması gereken özgünlüklerin ıskalanarak sağ ya da sol (genellikle “sol”) hatalar yapılmasının başta gelen nedenlerinden biridir.

  DEVAMINI OKU
 • Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm- II

  Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm- II0

  Güvencesiz çalışma ve taşeronluk sistemi gibi (gençlerde yüzde 30’lara dayanmış işsizlikle birlikte düşünüldüğünde) kayıt dışılık da sınıfın gücünün ve yapabileceklerinin farkına vararak ‘sınıflaşmasının’ önünde baraj oluşturan ana faktörlerdendir.

  DEVAMINI OKU
 • Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm

  Türkiye İşçi Sınıfı: Genel Görünüm0

  Türkiye ekonomisi gibi Türkiye işçi sınıfının yapısı ve bileşimi de 2000 sonrası gözle görülür bir farklılaşma yaşadı. Bu yazı dizisi bu değişimi bütün yönleriyle ele alıp irdeleme iddiasında değildir. Daha kapsamlı irdelemelere giriş bab’ında kuşbakışı bir fotoğraf çekme denemesi olarak görülmelidir.

  DEVAMINI OKU
 • 1 Mayıs 2020 ne anlattı bize?

  1 Mayıs 2020 ne anlattı bize?0

  Geçmiş 1 Mayıs’larda olduğu gibi bu yıl bu tablodan da herkes sınıfsal konumuna ve meşrebine göre değişen farklı sonuçlar çıkaracak elbette.

  DEVAMINI OKU
 • 1 Mayıs: Biz başka alem isteriz!

  1 Mayıs: Biz başka alem isteriz!0

  Çalıştığımız ve yaşadığımız her yerde sokakları “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Kapitalizm ve virüs öldürür, mücadele ve dayanışma yaşatır!”, “Ne virüsten ne işsizlik ne de açlıktan ölmek… İnsanca yaşamak istiyoruz!” , “Dünyayı istiyoruz, kırıntı değil!”, “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” sloganlarıyla inletelim!..

  DEVAMINI OKU