Munzur Özgür Akacak!

Munzur Özgür Akacak!

Munzur Özgür Aksın Meclisi, Dersim’in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri’nin talan edilerek ranta dönüştürülmesi için açılan ihalenin iptal edildiğini açıkladığı bir duyuru yaptı.

İhalenin iptalini sağladık, güç birliği ile projeyi tarihin çöplüğüne gömelim!

Dersim’in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri’nde; halkın, kurumların yöre tarihinde, inancında ve kültürel mirasında değeri büyük olan Milli Parkın en büyük kaynak değeri Ziyaret köyünde bulunan Gözeler, 2003 yılında 2862 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Erzurum Kültür Varlıkları Kurulu tarafından birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmişti.

Birinci derece sit alanları bilimsel çalışmalar dışında muhafaza edilecek alanlar olmasına rağmen bu alana rekreasyon projesinin (Eğlence ve dinlence) ihalesi yapıldı.

Bu ihaleye karşı yukarıdaki gerekçelerle Munzur Özgür Aksın Meclisi’nin kararı doğrultusunda, Avukat Barış Yıldırım eliyle İhalenin iptali için dava açıldı. Aynı ihale hakkında Ankara Mimar Mühendisler Odası da dava açmış olması da anlamlı olmuştur.

Her iki dava da Erzincan İdare Mahkemesinde reddedilirken Danıştay 13’üncü Dairesi, 28. 12. 2020 tarihinde yapılan ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 /b. bendinde aykırı olduğunu ifade ederek ihalenin iptaline kesin olarak karar verdi, karar yakın zamanda tebliğ edildi.

Bu kararlar ile ihaleyi yapan kurum; afet, sel baskını, deprem, salgın hali gibi ivedilik arzeden ve ancak yukarıdaki teknik ve istisnai durumlarda başvurulacak ivedi işlemleri Gözeler’de uygulamaya kalkmış olması manidar olup Erzincan İdare Mahkemesi’nde dönmesi gereken hukuka ve adalete aykırılık Danıştay’dan dönmüş ve ihale kesin olarakiptal olmuştur.

Erzincan İdare Mahkemesi erken ihale başlangıç aşamasında iken Danıştay gibi neden karar vermedi?

Rekreasyon projesinin sit alanı mevzuatına aykırı olacağı, çevre de ekolojik karakterinin korunması ve 2 bin metreden yakın bir yerde işletmenin olmaması gerekirken bu harcama neyin nesidir? En önemlisi kimlere hizmet etmiştir?

Anayasa’ya, ulusüstü hukuka ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre mutlak ve zorunlu korunması gereken Gözeler ve Munzur havzasının su ekosisteminin kirlenmesine ve geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görmesine sebebiyet verenler hakkında idari ve adli işlem yapılmış mıdır, yapılmamışsa yapılacak mıdır?

Ya da bu açıklama ile birlikte adli ve idari soruşturma da başlatılacak mıdır?

Gözerler’in kesinlikle bir eğlence veya dinlence projesine ihtiyacı yoktur. Hep söyledik söylemeye devam edeceğiz: Munzur Gözeleri’nin korunmaya, Gözeler’le birlikte orayı çevreleyen köylerle birlikte arıtma tesisine ihtiyacı vardır.

Yönetenlerin ve ‘5’li çete’nin fizik, kimya ve biyolojisinde, çocuklarına aldıkları arabalarının he bir tekerinde; doğa talanı, rant ve kaynakları iç etme hep vardı.

Gözeler’deki iş bu davadaki kazanım bunun nasıl aceleyle ve hukuka aykırı yapıldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de, adalete ve hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz!

Başta halkımızın ve kurumlarımızın verdiği mücadele ile onunla birleşen hukukçu dostlarımızın emeği, halkımızın para cezalarına ve soruşturmalara karşı başı dik mücadelesi bizim için oldukça değerlidir.

Hukuki mücadele yanında halkın projeye karşı Gözeler’i sahiplenmesi ve açılan soruşturma para cezalarına karşı tepkisini kararlılıkla ortaya koymasının önemine ve etkisine de dikkat çekmek istiyoruz.

Bizler Ovacık ve Dersim halkı başta olmak üzere bir bütün olarak Munzur ve Dersim dostlarının ortaklaşarak doğamızı, kültürümüzü, çevremizi, dilimizi ve tarihimizi sahiplenmesini istiyoruz. İhalenin iptalini sağladık, güç birliği ile Dersim’de ve her yerde her türlü adaletsiz ve yerelin rızası olmayan projeleri tarihin çöplüğüne gömelim!

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla

24 Şubat 2021

MUNZUR ÖZGÜR AKSIN MECLİSİ


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar