SES’ten çağrı

SES’ten çağrı

SES’e üye sağlık çalışanları bir çağrı yayınlayarak tüm sağlık emekçilerini ve halkı mücadeleye çağırdı. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü yaşadıkları sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek için iş bırakarak Sağlık Bakanlığını ve iktidarı uyaracaklarını dile getiren SES Merkez Yönetim Kurulu, “Birlikte mücadele edersek kazanırız” dedi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin hemen her yerinde sağlıkçıların protestoları vardı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlere isyan ettiler.

SES’in bugün yayınladığı ve yarın -6 Aralık 2021- sağlık emekçilerini ve halkı eyleme çağırdığı metnin bir bölümünde şunlar söyleniyor:

“Ödediğimiz vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddet, değersizleştirme ve sağlık yöneticilerinin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları, çağdışı yönetim modelleri uygulamaları sonucunda, doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçilerinin kamusal alandan çekilmeleri sonrasında, aylar sonrasına verilen randevular ile sağlık hizmetine erişim sorunu had safhaya ulaşmıştır. Bu sağlık sistemi işkolu emekçileri açısından da halk açısından da iflas etmiş durumdadır.

Halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmek gerekir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığını ve İktidarı uyaracağız.

Pandemi dönemi boyunca alkışlarıyla ve çok çeşitli destekleriyle yanımızda olan halkımıza çağrımızdır: Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık ve sosyal hizmet hakkınız için bizlere destek olun. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkınız ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Bizim yani hem sağlık hizmeti alan hem de üretenlerin SESini duyun ve acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin.

Yine sendikalı sendikasız tüm işkolu emekçilerine çağrımızdır.

Bizler ancak birlik olur, birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. İş yerlerinde nasıl ekip olarak çalışıyorsak, ekibin tüm bireyleri mücadelede de aynı ruhla bir arada durmalıyız. Yarın hep birlikte iş bırakıp güçlü bir şekilde sorunlarımızı dile getirip, bizi yok sayanlara varız diyelim, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için uyarımızı yapalım.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar