Sosyalizm Diyarında KADIN

Sosyalizm Diyarında KADIN

Nina POPOVA “Sosyalizm Diyarında KADIN” adlı kitabında SSCB’de 1917 Ekim Devrimi’yle birlikte kadınların eşit-özgür yaşamı için yapılan çalışmaları anlatırken kadın yaşamının sosyalizmde ne kadar öncelikli bir yere sahip olduğunu dile getiriyor.

Zehra Çaldağ

Sınıfsal, ulusal, cinsel sömürü düzeni yok olmadığı sürece eşit-özgür-insanca bir yaşam kadınlar için de mümkün olmayacaktır. Eşitsizliklerin, ayrımcılığın olduğu kapitalist sistemde kadın gerçek özgürlüğünü ve eşitliğini yaşayamaz. İnsanca yaşam için devrim ve sosyalizm!

“Sosyalizm Diyarında Kadın”ın yazarı Nina POPOVA, mutlaka okunması gereken önemli bir kitap.

Nina POPOVA “Sosyalizm Diyarında KADIN” adlı kitabında SSCB’de 1917 Ekim Devrimi’yle birlikte kadınların eşit-özgür yaşamı için yapılan çalışmaları anlatırken gerçekten kadın yaşamının sosyalizmde ne kadar öncelikli bir yere sahip olduğunu, aile bağlarının nereye oturması gerektiğini, hamilelerin, doğum yapan kadınların, bebeklerin ve çocukların yaşamlarına nasıl dokunulduğunu, nelerin geliştirildiğini, insanca eşit özgür yaşamın nasıl hayata geçirileceğini yaşanan örneklerle anlatıyor.

Kadınların kamusal alanlara, fabrikalara, kollektif tarıma nasıl yöneltildiklerine, okur-yazar oranlarının nasıl yükseltildiğine, devlet yönetimine kadınların katılabilmesi için nasıl çalışıldığına, kadınların erkek ile eşit seviyeye nasıl getirildiğine çok geniş bir şekilde yer veriyor.

Nina Popova “Sosyalizm Diyarında Kadın”’da sadece 1917 Ekim Devrimi’nden sonra kadınların eşit özgür bir yaşama nasıl kavuşabileceklerine ışık tutmuyor. Aynı zamanda sosyalist mücadele içinde de kadınların her alanda mücadele içinde görevler alarak yan yana omuz omuza çetin savaşlar verdiklerini de anlatıyor.

17 Ekim Devrimi’nden sonraki süreçlerde Özellikle Lenin ve Stalin’in kadınların bilinçlenmesi, okur-yazar olmaları, çalışma hayatına atılabilmeleri, özgür birey olabilmeleri için yasaların çıkarılması gerektiğini, Komünist parti içinde kadınların Komünist Parti içinde yer almaları gerektiğini, kadınsız hiçbir şekilde sosyalist inşanın sağlam temelleri olmayacağını belirttiklerini ve bu konularda etkin kararların alınması ve uygulanması için özel olarak çaba sarfettikleri de detaylarıyla anlatılıyor.

Kitabın konu başlıklarına kısaca göz atalım:

1-      Ekim Devrimi çalışan kadınlara özgürlük ve mutluluk getirdi

2-      Sovyet kadınları- Sosyalist toplumun eşit kurucuları

a-       Kadınlar devlet ve kamu görevlerinde etkin bir rol almaya başlıyor

b-      SSCB Ulusal Ekonomisinin Gücü

c-       İleri Sovyet Kültürünün Kadınları

3-      Sovyetler Birliği’nde Anne ve Çocuk Bakımı

4-      SSCB Halklarının Stalin Ailesinin Özgür ve Eşit Kızları

5-      Ülke Savunmasında Kadınlar

6-      Diğer Ülkelerde Kadının Durumu

A-      Kapitalist Ülkelerde

B-      Halk Demokrasilerinde

7-      Tüm Ülkelerde Kadınların Savaş kışkırtıcılarına karşı Barış ve Demokrasi Mücadelesinin Ön Saflarında Sovyet Kadınları

8-      Sonuç

“Sosyalizm Diyarında Kadın” kitabında sosyalizmde kadını anlatırken tek taraflı bir anlatım yapılmıyor. Aynı zamanda kapitalist ülkelerde ve halk demokrasilerinde kadının yerine de yer vererek karşılaştırma yapma fırsatı da veriyor.

Özellikle günümüz koşullarında kadınlar olarak eşit-özgür-insanca bir yaşam mücadelesi verenlerin okumasını, okutmasını tavsiye ederim. 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar