TTB: Aldıkları kararlarla toplum sağlığını riske atanlar istifa etmelidir

TTB: Aldıkları kararlarla toplum sağlığını riske atanlar istifa etmelidir

TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ocak’ta açıkladığı kararlarla toplumun sağlığını riske atmaya devam ettiğini belirterek, “İktidarın pandemi boyunca yürüttüğü politika ve alınan son kararlar ülkenin sürü bağışıklığına sürüklendiğinin göstergesidir. Ölüm sayılarını ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin sorumluları derhal istifa etmelidir” dedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu, yazılı açıklama yaparak Bilim Kurulu toplantısında alınan son kararların hem ölüm sayısını arttıracağı hem de mevcut sağlık sistemine etkisiyle sağlık emekçilerinin iş yükünü artıracağını belirtip, bu yaklaşımın ülkenin sürü bağışıklığına sürüklenmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, sorumluların istifa etmesini istedi.

Son Bilim Kurulu toplantısında temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları alındığı hatırlatılan açıklamada, “Bu kararları kamuoyuna açıklayan Sağlık Bakanı ve bireysel önlemlerle salgının şubat ayında kontrol altına alınacağını öngören salgının merkez üssü İstanbul’un il sağlık müdürünün yaklaşımları ise pandemi karşısında teslimiyeti işaret etmektedir” denildi.

Salgının yönetiminden sorumlu olan tüm kademelerin bunu yapamadıkları, gelinen noktada salgının kendi haline bırakıldığı kaydedilen açıklamada, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile tedavi edici hizmetlere ve hastanelere odaklanmış sağlık hizmetleri stratejisi çökmüştür. Güçsüzleştirilen ve birey hedefli örgütlenen birinci basamak sağlık hizmetleri, toplumsal bir tehdit olan salgın karşısında çaresiz kalmıştır” denildi.

Test ve aşı özendirilmeliyken tersi yapılıyor

Virüsün bulaşıcılığının artması nedeniyle test ve aşının özendirilmesi; etkin ve hızlı bir aşılama programı gerekirken Sağlık Bakanlığı’nın aldığı son kararların bilimsel olmadığı vurgulanan açıklamada, bu kararların sağlık emekçileriyle toplumu karşı karşıya getireceğine, sağlıkta şiddeti arttıracağına işaret edildi.  Test sayısının azaltılmasının hastalığın gerçek boyutunun toplum tarafından anlaşılamamasına neden olacağına işaret edilen açıklamada, “Bakanlık eliyle oluşturulan bu kontrolsüzlük hali her yurttaşımızı potansiyel COVID-19 vakasına dönüştürerek toplumu riske atmaktadır” denildi. Bu kararlar ve uygulamaların aynı zamanda sağlık çalışanlarının hayatını da daha fazla riske ettiğine dikkat çekildi.

Omicron varyantıyla salgın yeni bir evreye girmiştir

Omicron varyantıyla salgının yeni bir evreye girdiği, bu varyantın aşılıları dahi hasta edebildiği, bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu ve kısa sürede toplumun büyük kısmına yayılabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, hastaneye yatırma ve ölüme yol açma riski Delta’ya göre daha düşük olmasının tespit edilmesine rağmen, riskli gruplarda ölüme yol açma tehdidinin de büyük olduğu vurgulandı.  Ayrıca hastalığın bıraktığı tahribatlara dikkat çekildi.

Önümüzde kısa süre olduğunun bilinci ile halk sağlığını koruma yükümlülüğü olan Sağlık Bakanlığı, olası pikin en hafif geçirilmesi için elinden geleni yapmalıdır” denilen açıklamada şu tedbirlerin alınması istendi:

Toplumsal ve bireysel önlemler birlikte yaşama geçirilmelidir.

Aşısızların ve eksik aşılıların etkin ve hızlı bir kampanya ile aşılanmaları sağlanmalıdır.

5-11 yaş grubu için aşılama programı başlatılmalıdır.

PCR yanında hızlı testlerden de yararlanılmalı; günlük yapılan test sayısı yükseltilmeli; temaslı ve risk gruplarının taramaları hızlı tarama testi ile yapılmalıdır.

Bulaştırma potansiyeli olan yakın temaslı kişiler, hatırlatma dozu yapılmış olsalar dahi karantinaya alınmalıdır.

İzolasyon ve karantina altına alınan aileler için adı konulmuş bir ekonomik ve sosyal destek programı uygulanmalıdır.

Bulaşı artırma potansiyeli olan barınma koşullarına sahip aile bireyleri için karantina dönemini geçireceği kamusal yerler sağlanmalıdır.

Ücretsiz ve nitelikli maskenin Omicron varyantı pikinde yaşamsal olduğunu hatırlatıyoruz. Riskli yerlerde çalışanlarda N95 maske dağıtılmalıdır.

Kalabalıklaşmalardan kaçınmak için önlemler alınmalıdır. Toplu yaşam yerlerinin kapasitesi %50 ile sınırlandırılmalıdır. Aşısız kişilerin bu yerlere girmeleri engellenmelidir. Bu öneriler toplu taşıma için de geçerlidir. Yüz yüze yapılacak etkinliklerde bu önlemlere dikkat edilmelidir, etkinliklerin mümkünse çevrimiçi olarak yapılması sağlanmalıdır.

Kapalı ortamlarda havalandırmaların kamusal denetimi sağlanmalıdır.

Çalışma hayatı, kalabalıklaşmanın gözlemlendiği bir diğer alandır. Fabrikalar ve kamu kurumları %50 kapasite ile çalışmalıdır. Bu süreçte çalışanlar herhangi bir hak kaybına uğramamalıdır.

Sağlık kurumlarında kapasitenin aşılmasına dair hazırlıklar yapılmalıdır.

İktidar yönet(e)memektedir ve bu süreçte sorumluluğu olanlar istifa etmelidir

Açıklamada bu önerilerin toplumun ve sağlık emek meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde olduğu aktif bir mekanizmayla, değişen koşullara göre güncellenmesi gerektiği kaydedilerek şunlara vurgu yapıldı:

TTB’nin aralık ayında yaptığı erken uyarı ve ayrıntılı önlemler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu uyarılar kamu kurumlarınca göz önünde bulundurulmalıdır. Sıraladığımız önlemler, hem salgın kontrol deneyimi olan bilim insanları hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarafından da bilinmektedir. Olması gereken bilginin gereğini yerine getirecek iradeyi gösterebilmek ve yükümlülükleri yerine getirebilmektir.

Ne yazık ki yetkili merciler, sadece bireysel korunma önlemlerine bel bağlamıştır, salgın kontrolü vatandaşların aşı gönüllüğüne, fiziksel mesafe ve maske önlemlerine daraltılmış ve bırakılmıştır. Bakanlığın ve müdürlüklerin halk sağlığı yükümlülükleri rafa kaldırılmıştır. Bu tercih ile ölümlere sessiz kalan popülist, bilimsellikten uzak iktidar, yaşam hakkı ihlali yapmaya ve insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir.

Halk sağlığı için gerekli adımları atmayan iktidar yönet(e)memektedir ve bu süreçte sorumluluğu olanlar istifa etmelidir.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar